Rævehvalpe, maj 2015

 

 

Rævehvalpe (Vulpes vulpes) Nordsjælland, maj 2015. 500mm, f/4.0, 1/640 sec., ISO-400

 

Rævehvalpe (Vulpes vulpes) Nordsjælland, maj 2015. 500mm, f/4.0, 1/500 sec., ISO-400

 

Rævehvalpe (Vulpes vulpes) Nordsjælland, maj 2015. 500mm, f/4.0, 1/640 sec., ISO-400

 

Rævehvalpe (Vulpes vulpes) Nordsjælland, maj 2015. 500mm, f/7.1, 1/800 sec., ISO-400

 

Rævehvalpe (Vulpes vulpes) Nordsjælland, maj 2015. 500mm, f/4.0, 1/500 sec., ISO-400

 

Rævehvalpe (Vulpes vulpes) Nordsjælland, maj 2015. 500mm, f/4.0, 1/160 sec., ISO-1000

 

Rævehvalpe (Vulpes vulpes) Nordsjælland, maj 2015. 500mm, f/5.0, 1/800 sec., ISO-200

 

Rævehvalpe (Vulpes vulpes) Nordsjælland, maj 2015. 500mm, f/4.0, 1/160 sec., ISO-1000

 

Rævehvalpe (Vulpes vulpes) Nordsjælland, maj 2015. 500mm, f/4.0, 1/160 sec., ISO-1100

 

Rævehvalpe (Vulpes vulpes) Nordsjælland, maj 2015. 500mm, f/4.0, 1/500 sec., ISO-400

 

Rævehvalpe (Vulpes vulpes) Nordsjælland, maj 2015. 500mm, f/4.0, 1/160 sec., ISO-560

 

[ HOME ]